Ścieg Siatka


Liczba oczek podzielna przez 2 + 2 ob
Powtarzać pomiedzy * *

Rząd 1: 1 ob *n, 2op razem na prawo* 1 ob
Rząd 2 i 4: wszystkie oczka na lewo
Rząd 3: 1 ob *2 op razem na prawo, 1n,* 1 ob


Powtarzać te 4 rzędy

Oznaczenia:
ob - oczko brzegowe
o - oczko / oczka
p - oczko prawe
n - narzut