Poprawka w mitenkach

Poprawiam ponownie opis mitenek, dopatrzyłam się błędu po 35-tym rzędzie.

W poprzednim wpisie TUTAJ o mitenkach - tekst na zdjęciu też jest już poprawiony...

Oczywiście ciąd dalszy wkrótce nastąpi..